BRONEERI TUBA

Videovalve

Kasutame SPA Tours OÜ-s turvakaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on SPA Tours OÜ.

Turvakaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad parkla, sissepääsud, koridorid, üldkasutatavad alad ja spaa-ala. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad.

Järgnevalt kirjeldame videokaamerate kasutamise põhitingimusi:

  • Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi.
  • Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – digitaalne ilma helisalvestamise võimeta.
  • Kellele salvestis võidakse edastada – PPA-le, AKI-le ja teistele seadusest tulenevatele asutustele ja isikutele.
  • Juurdepääs jälgimissüsteemile on administraatoritel, juurdepääs salvestistele on ettevõtte tegevjuhil ja IT- ja arendusjuhil.
  • Kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 1 kuu, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni.
  • Jälgimise aeg – ööpäevaringselt
  • Jälgimise liik – reaalajas ja/või salvestamise ja järelevaatamisega
  • Mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad virtuaalserveris, kuhu on juurdepääs vaid eelpool nimetatud isikutel personaalsete kasutajatunnuste ja paroolidega.
  • Kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada taotluse ettevõtte tegevjuhile kirjalikult e-postile info@spatallinn.ee. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 4 nädalat, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.